Polityka prywatności

Zdajemy sobie sprawę, że Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystania nie są Ci obojętne, i dlatego chcemy, abyś miał pewność, że firma ELPEAK Sp.z.o.o zachowuje ostrożność, wykorzystując Twoje dane. Niniejsza Informacja o polityce prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których elPEAK Sp.z.o.o jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których elPEAK Sp.z.o.o przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. elPEAK Sp.z.o.o realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W celu realizowania zamówień oraz dostarczania informacji handlowo/marketingowych firma elPEAK Sp.z.o.o przetwarza następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, nazwa oraz adres firmy, nip, adres dostarczenia paczki, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma elPEAK Sp.z.o.o z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Krupanka 83 (41-100), NIP 9691579259. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: damian.zbroinski@elpeak.pl,
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu: zawarcia i realizacji zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług, przygotowaniu ofert handlowych na prośbę Klienta, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, założenia konta klienta na naszej stronie internetowej (elpeak.eu) w celu dostępu do dokumentów nt. produktów oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania materiałów dotyczących sprzedawanych produktów, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – b) RODO,
 3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe naszej firmie przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień.
 4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  – podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  – operatorzy pocztowi i kurierzy,
  – banki w zakresie realizacji płatności,
  – organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Każdej osobie współpracującej z naszą firmą przysługuje:
  – pełne prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych,
  – prawo do całkowitego usunięcia danych,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W związku z tym może wystąpić do Administratora z wnioskiem o:
  a. udzielenie informacji jakie dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmy,
  b. sprostowanie danych osobowych,
  c. ograniczenie przetwarzania danych
  d. całkowite usunięcie danych osobowych
  17 ust. 1 RODO,
 7. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 8. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administratora dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Administrator dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane:

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Firma ELPEAK Sp.z.o.o informuje, iż ochrona danych osobowych jest sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych. Wykorzystujemy odpowiednie środki technologiczne uniemożliwiające ingerencję w dane osobowe użytkowników osobom nieupoważnionym,
 2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze strony internetowej elpeak.eu, stosowany jest protokół SSL.

Strefa Klienta

 1. Na prośbę klienta oraz po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na naszej stronie internetowej elpeak.eu w „Strefie Klienta” zostaje utworzone konto klienta. Informacje w nim zawarte zawierają adres e-mail, imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości logującego się na stronę.

Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookie i odnosi się do serwisu internetowego elpeak.eu, którego właścicielem jest firma elPEAK Sp. z o.o.. Korzystając z serwisu elpeak.eu wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez elpeak.eu

Stałe – Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.

Sesyjne – Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

 

Pliki cookie podmiotów trzecich:

Analityczne – Pliki zapisywane przez: Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów Rezygnacja (opt-out). gemiusAudience na potrzeby badania Megapanel PBI/Gemius. Rezygnacja (opt-out).

Społecznościowe i inne – Pliki zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+). Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.

 

© 2010 - 2024 elPEAK Sp. z o.o.
Informacje: zamowienia@elpeak.eu, Telefon: 32 601-23-10
Polityka prywatności